• Zwrot - gwarancja satysfakcji

Dodatkowe informacje

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

 

1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Kupujący otrzymał w posiadanie rzecz. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego (iLutan Łukasz Gawryjołek, ul. Prowansji 6b, 05-500 Józefosław) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane emailem zgodne z formą podaną na końcu tego dokumentu).  

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania   decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. 

4. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji. 

5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

6. Kupujący zobowiązany jest (po odstąpieniu od umowy) odesłać lub przekazać rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

8. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

Pytania i oświadczenie proszę kierować na adres: sklep@ztechnikazapanbrat.pl 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Adresat - Sprzedający: iLutan Łukasz Gawryjołek, ul. Prowansji 6b, 05-500 Józefosław. 

Nadawca - Kupujący: ……………………………………………………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data zawarcia umowy (sprzedaży): ……………………………… 

Imię i nazwisko Kupującego: ………………………………………………….. 

Adres (Kupującego) wysyłki podany przy zakupie:………………………………………………………………. 

Data i miejscowość odstąpienia od umowy: …………………………….