• Reklamacja

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z REKLAMACJI 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne. 

 

Kupującemu przysługuje prawo do:

1. złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; 

2. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna; 

3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; 

4. żądania usunięcia wady. 

 

Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do Kupującego oświadczenia lub żądania. 

 

1. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na swój koszt na adres (iLutan Łukasz Gawryjołek, ul. Prowansji 6b, 05-500 Józefosław) - zalecany kontakt email z Sprzedającym przed wysłaniem - niektóre produkty można będzie odrazu wysłać do producenta, co skróci czas naprawy lub wymiany. 

2. Jeżeli dostarczenie rzeczy przez Kupującego jest nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) Kupujący jest zobowiązany  udostępnić rzecz w miejscu, w którym się znajduje. 

3. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. 

4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu otrzymania rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy. Sprzedający odpowiada wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 

5. Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną. 

 

W przypadku pytań lub potrzeby zgłoszenia reklamacji proszę o email na adres: sklep@ztechnikazapanbrat.pl i informacją o sposobie i czasie zakupu produktu (login, nazwa, itp)